Mâm cúng khởi công 1. Ý nghĩa: Cúng động thổ - Khởi Công: Người Việt Nam theo tín ngưỡng tin rằng: nơi ở cũng như nơi công xưởng, cửa hàng làm ăn buôn bán..
https://www.tamlinhgroup.com/van-khan-cung-dong-tho-va-nhung-dieu-can-chu-y.html